Uspješnija suradnja

Uz Community Cloud kreirajte kvalitetne online zajednice. Uspješno komunicirajte s korisnicima, partnerima i zaposlenicima na jedinstvenoj kolaboracijskoj platformi.

45%

46%

46%

48%

VEĆE ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
BRŽI PRISTUP STRUČNJACIMA
VEĆI ANGAŽMAN PARTNERA
VEĆI ANGAŽMAN ZAPOSLENIKA
Kvalitetniji prodajni kanalUčinkovitija podrška Povezivanje s korisnicimaProduktivniji zaposlenici
Kvalitetnije se povežite s partnerima i dobavljačima, povećajte njihovu učinkovitost i u konačnici prodaju. Omogućite partnerima jednostavan pristup informacijama, kao i registraciju prodajnih prilika.S kvalitetnim rješenjem kreirajte bogate i učinkovite baze znanja i tako omogućite korisnicima da si pomognu sami. Iskoristite svoj tim za podršku za kompleksnije zahtjeve.Zahvaljujući direktnoj međusobnoj interakciji, izgradite kvalitetniji odnos sa svojim korisnicima. Omogućite im slanje povratnih informacija o vašem brandu, proizvodima, uslugama,…Kreirajte kvalitetne online zajednice za svoje zaposlenike. U svakom trenutku im omogućite pristup svim potrebnim informacijama, kako bi bili zadovoljniji, proaktivniji i produktivniji.